MaatjesZwolle.nl

Samen huilen, samen lachen - maar vooral ook gewoon met zijn tweeën een kopje koffie drinken, even winkelen of een spelletje doen. Samen onderneem je iets dat je beiden leuk of zinvol vindt. Daar ben je maatjes voor.

Agenda

Thema-avond Horen, zien en zwijgen

Bent u actief als vrijwilliger in Zwolle of Kampen? Dan nodigen we u graag uit voor de thema-avond ‘horen, zi-en en zwijgen?’ op donderdag 1 juni 2017.

Basismodule 'Gericht Communiceren'

Deze module gaat over communicatie als gereedschap. Je krijgt handvaten aangereikt die je helpen om te gaan met situaties waar je als vrijwilliger voor komt te staan. We bespreken praktijksituaties en de volgende onderwerpen komen aan de orde: manieren van luisteren, de invloed van normen en waarden, kernkwaliteiten, vormen van vragen stellen, assertiviteit, omgaan met vooroordelen en weerstand, feedback geven, en natuurlijk grenzen aan vrijwilligerswerk.

Plusmodule: 'Onze verwarde medemens'

Hoe herkennen wij als vrijwilliger verwardheid. Wat is eigenlijk precies verward zijn. Hoe gaan we als vrijwilliger met verwarde mensen om. Zijn er handvaten en ervaringsverhalen? We gaan in gesprek met elkaar, samen met ervaringsdeskundigen en professionals. Trainer: Mink de Vries, van Klankbordcluster GGZ Zwolle en Gemeenschapskringen

Plusmodule: Staan in je kracht...

… en hoe je een ander daarbij helpt Deze module geeft je handvatten om zelf in je kracht te gaan staan en ook om anderen te helpen dit te gaan doen. Na een korte uitleg word je al snel aan het werk gezet en uitgedaagd om iemand die je goed kent en jezelf in beeld te brengen. Ook word je aan het werk gezet met competenties en hoe je kunt aantonen dat je deze ‘kwaliteiten’ ook zelf bezit. Deze op de dagelijkse praktijk gerichte module vindt plaats op maandagavond 3 juli aan de Dr. Stolteweg 23 en start om19.30. We willen graag uiterlijk afronden om 21.30 uur. Plusmodulegevers: Wubbo Boiten en Erik Riet (vrijwilligers bij JobHulpMaatje van Stichting Voor Elkaar Zwolle).