MaatjesZwolle.nl

Samen huilen, samen lachen - maar vooral ook gewoon met zijn tweeën een kopje koffie drinken, even winkelen of een spelletje doen. Samen onderneem je iets dat je beiden leuk of zinvol vindt. Daar ben je maatjes voor.

Agenda

Training +Maatjes

Dat verschil maak je niet alleen voor de hulpvrager zelf; ook voor diens omgeving. Doordat je tijd doorbrengt met de ander, krijgen de naasten van die persoon ruimte voor zichzelf. Een +Maatje heet zo, omdat dit maatjeswerk net iets anders van vrijwilligers vraagt dan regulier maatjeswerk. Dus, sta jij stevig in je schoenen? Leen ze eens uit aan een ander. Een +Maatje is een volwassene die in staat is tot zelfreflectie, stabiel en betrouwbaar is, kan relativeren en communiceren en respect heeft voor anderen. Als +Maatje ben je 2 à 3 uur per 14 dagen beschikbaar.

Basismodule 'Gericht Communiceren'

Deze module gaat over communicatie als gereedschap. Je krijgt handvaten aangereikt die je helpen om te gaan met situaties waar je als vrijwilliger voor komt te staan. We bespreken praktijksituaties en de volgende onderwerpen komen aan de orde: manieren van luisteren, de invloed van normen en waarden, kernkwaliteiten, vormen van vragen stellen, assertiviteit, omgaan met vooroordelen en weerstand, feedback geven, en natuurlijk grenzen aan vrijwilligerswerk.

Plusmodule: 'Onze verwarde medemens'

Hoe herkennen wij als vrijwilliger verwardheid. Wat is eigenlijk precies verward zijn. Hoe gaan we als vrijwilliger met verwarde mensen om. Zijn er handvaten en ervaringsverhalen? We gaan in gesprek met elkaar, samen met ervaringsdeskundigen en professionals. Trainer: Mink de Vries, van Klankbordcluster GGZ Zwolle en Gemeenschapskringen

Plusmodule: Kernkwaliteitenkwadranten

Een kernkwaliteit is een specifieke eigenschap van jou die je heel gewoon vindt en die altijd potentieel in jou aanwezig is. In sommige situaties vervormt die kwaliteit echter en wordt het je valkuil. Dat gebeurt als je je allergie tegenkomt; gedrag waar je kromme tenen van krijgt. Dan helpt het om je uitdaging in te zetten; die houdt je kwaliteit zuiver! Maar hoe doe je dat en hoe gebruik je dit model?

Plusmodule "Echtscheiding: wat kan ik doen?"

In een echtscheidingssituatie verandert er veel voor zowel ouders als kinderen. Er wordt verlies geleden en kinderen krijgen extra ontwikkelingstaken. Het is van belang om deze taken goed te doorlopen en daarin kan een maatje een grote rol spelen. In deze plusmodule wordt aandacht besteed aan: Het ontdekken en versterken van eigen kracht; het maken van contact op een creatieve manier; vaardigheden die handig zijn om kinderen te ondersteunen.En meer… Trainers: Marloes Eikenaar, Lisette van de Pol en Johanny den Ouden van Eye-4U buddyproject